Behouden van gsm-nummer is een nieuw recht voor werknemers die uit dienst gaan.

Vaak beslist een werkgever om een gsm-abonnement als voordeel te geven aan een werkgever. Als de werkgever beslist dat het voordeel aan hetzelfde gsm-nummer wordt gelinkt als het gsm-nummer dat de werknemer had voor hij in dienst kwam dan zal hij vanaf 01/01/2024 altijd zijn gsm-nummer moeten terugkrijgen wanneer hij uit dienst gaat. Het maakt hier niet uit om welke reden de arbeidsovereenkomst tot zijn einde is gekomen.

Er is wel bepaald dat de werknemer expliciet om het behoud van zijn gsm-nummer moet vragen. Dit dient “schriftelijk” te gebeuren en binnen de maand na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Het recht op behoud van nummer is niet van toepassing wanneer de werkgever zijn werknemer een nieuw nummer gaf bij het toekennen van het voordeel.