Klein verlet voor communie- of lentefeest?

Het is lente. Voorlopig helaas enkel merkbaar aan de vloedgolf aan lente- en communiefeesten. Maar hebben werknemers eigenlijk recht op klein verlet wanneer hun zoon of dochter deze feesten vieren? EmployEase zocht het uit…

Belangrijk om te weten is dat er in de algemene regeling geen recht op klein verlet is voor de eerste communie of het lentefeest. Als echter een kind van de werknemer, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, heeft de werknemer recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

Normaal gesproken valt de dag van klein verlet samen met de dag van de plechtigheid. Als de plechtigheid echter plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een reguliere inactiviteitsdag, heeft de werknemer recht op klein verlet “op de eerstvolgende gewone activiteitsdag die onmiddellijk volgt op de dag van de plechtigheid of die er onmiddellijk aan voorafgaat”.

De definitie van een werkdag wordt bepaald op ondernemingsniveau. Als een werknemer niet hoeft te werken op de dag die de dag van de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of volgt, verliest hij zijn recht op klein verlet.

Bijvoorbeeld: Een parttime werknemer werkt alleen op woensdag en donderdag en het feest valt op een zondag. Als dit geldt in een onderneming waar van maandag tot en met vrijdag wordt gewerkt, heeft deze werknemer geen recht op klein verlet.

Als een werknemer zijn recht op klein verlet wil uitoefenen, moet hij je van tevoren op de hoogte stellen. Als aan de voorwaarden is voldaan, kun je het opnemen van klein verlet door je werknemer niet weigeren. Je kunt echter wel vragen dat de werknemer een bewijs levert van de gebeurtenis die recht geeft op klein verlet (bijvoorbeeld een attest van de catechist of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd).

Als een werknemer ouder is van twee kinderen die op dezelfde dag hun plechtige communie doen, wordt slechts één dag klein verlet toegekend. De toekenning van klein verlet is namelijk gekoppeld aan de gebeurtenis en is niet afhankelijk van het aantal kinderen.

Er zijn veel sectorale afwijkingen op deze regel! Zo kan bijvoorbeeld de periode waarin deze dag moet worden opgenomen worden uitgebreid door een sectorale cao.

Communie of lentefeest klein verlet