Verhoging fietsvergoeding

Het wordt – eindelijk – stilaan beter weer. Het moment waarop meer werknemers met de fiets naar het werk komen. Maar opgepast. Sinds kort is er een verhoging van de fietsvergoeding voor werknemers. Hieronder lees je er alles over!

Nieuwe fietsvergoeding werknemers

Vanaf 12 april 2024 is de vrijgestelde fietsvergoeding officieel verhoogd naar € 3.500 per jaar. Deze verhoging komt voort uit een reeks mobiliteitsmaatregelen die de federale regering heeft ingevoerd vanaf 1 januari 2024, met als doel het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets. Eerder was al een verhoging doorgevoerd, waarbij de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding werd verhoogd naar € 0,35 per kilometer, met een jaarlijks plafond van € 2.500. Dit plafond werd echter als ‘te beperkt’ beschouwd, gezien het dagelijks woon-werktraject maximaal 34 km over 210 dagen per jaar mocht bedragen. Na verzoeken om deze grens te verhogen stemde de regering in met een verhoging tot € 3.500. Op 29 maart 2024 werd een besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om het RSZ-luik van deze aanpassing te regelen. Dit besluit omvatte een aanpassing van het basisbedrag van de vrijgestelde fietsvergoeding van € 0,177 naar € 0,178 per kilometer, wat geïndexeerd resulteert in € 0,35 per kilometer vanaf 1 januari 2024. Tevens werd het basisbedrag van het jaarlijks plafond verhoogd van € 1.285 naar € 1.795, wat resulteert in een geïndexeerd maximum van € 3.500 per jaar. Als een werkgever meer betaalt dan het maximaal toegestane bedrag, moet de vergoeding worden opgesplitst in een deel dat vrij is van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing, en een deel dat het maximumbedrag overschrijdt en dus wel RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd is.

Nieuwe feitsvergoeding